all about public relations

NEWS

เจ.เอส.พี.จับมือ สีทีโอเอ

DATE: 24 August 2016
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา,ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าว,บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), JSP, เจ.เอส.พี.
 
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จับมือ สีทีโอเอ ใช้ผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานในโครงการก่อสร้างปี 2559
 
 นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายพีระ นีรพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายไพโรจน์  วัฒนวโรดม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จับมือกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมสีระดับโลก นำโดย นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัททีโอเอ และนายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จักการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงในการใช้ผลิตภัณฑ์สี ทีโอเอ เพื่อสร้างสรรค์ความสดใส ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ยิ่งขึ้น
 
--------------------------------------------------------
ABOUT US
We are a local public relations agency that specializes in applying strategic and creative communications activity to promote and strengthen the positive stories of our clients.  
 
We partner with both established and emerging brands, corporations and startups, government organizations and civil-society groups, and others to help them define and achieve their strategic PR goals.
 
It's all about PR and it's all about results.
 
Please do get in touch.