all about public relations

NEWS

กรมธนารักษ์ ต่อยอดประชุมโรงกษาปณ์โลก

DATE: 19 May 2016
กรมธนารักษ์ ต่อยอดประชุมโรงกษาปณ์โลก เตรียมพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดเหรียญรูปแบบใหม่ จ่อเปิดตลาดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทยในต่างประเทศทั่วโลกกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ต่อยอดงานประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก Mint Directors Conference หรือ MDC ครั้งที่29 พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาเตรียมพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการตลาดเหรียญกษาปณ์รูปแบบใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเหรียญระดับสากล จ่อเปิดตลาดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทยในต่างประเทศทั่วโลก
      
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์  เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก Mint Directors Conference หรือ MDC ครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างโรงกษาปณ์ของรัฐบาลประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ประมาณ 300 คน จาก 40 ประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านเหรียญกษาปณ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผลสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการผลิต  และการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ รวมถึงความรู้ด้านการตลาดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกโลหะมีค่า  ตัวอย่างหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ เช่น  เรื่อง The Cost and Future of Payments  เป็นผลงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบต้นทุนการชำระเงิน ด้วยวิธีการต่าง ๆ (เงินสด เครดิตการ์ด และเดบิดการ์ด) กับแนวโน้มวิธีการชำระเงินในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) กลุ่มประเทศยุโรป (อังกฤษ สวีเดน เนเธอร์แลนด์) ประเทศเกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน (ไทยและมาเลเซีย)  สำหรับด้านเทคนิคการผลิตหัวข้อที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเหรียญโลหะใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ที่นำเสนอมีเหรียญโลหะสามสี (Tri-metallic coins) ทำด้วยโลหะสามประเภทประกอบกัน (วงนอก วงใน และแกนกลาง)  ส่วนด้านการตลาดมีหัวข้อที่น่าสนใจคือเรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์เหรียญออกใหม่ ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของรูปแบบด้านหน้าและด้านหลัง มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ และเยาวชน ได้มีส่วนร่วม รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เกม และซอฟต์แวร์บนมือถือ” อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าว
                 
อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลความรู้ที่กรมธนารักษ์ได้รับจากการจัดประชุมครั้งนี้ ทำให้กรมธนารักษ์มองเห็นโอกาสสำคัญต่อการพัฒนาก้าวต่อไปของโรงกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ของไทยอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และยกระดับการตลาดเหรียญกษาปณ์รูปแบบใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเหรียญระดับสากล
     
นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่โรงกษาปณ์ไทยได้เผยแพร่ผลงานที่มีความประณีตอันเป็นจุดเด่นของช่างฝีมือไทยให้นานาชาติได้รู้จัก รวมทั้งได้มีโอกาสเจรจาทางธุรกิจกับตัวแทนขายเหรียญในหลาย ๆ ประเทศที่เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทยในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดเหรียญครั้งแรกของไทยอีกด้วย อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ตลอดจนส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามมากยิ่งขึ้น
     
การจัดงานประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก Mint Directors Conference หรือ MDC ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 30 ในปี 2018 ได้มีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้
                 
ท้ายสุด อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า 
“ในปีนี้กรมธนารักษ์มีกำหนดออกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสำคัญ 2 วาระ คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ด้านการอนุรักษ์ช้างป่า กรมธนารักษ์จะนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทยออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ด้วย”
ABOUT US
We are a local public relations agency that specializes in applying strategic and creative communications activity to promote and strengthen the positive stories of our clients.  
 
We partner with both established and emerging brands, corporations and startups, government organizations and civil-society groups, and others to help them define and achieve their strategic PR goals.
 
It's all about PR and it's all about results.
 
Please do get in touch.